افسون وب

طراحی وبسایت های خبری و شرکتی ارزان قیمت

توضیحات و معرفی نام تجاری برند

اَفسون یا فُسون واژه‌هایی است که جادوگران هنگام جادوکردن کسی می‌خوانند. کسی که افسون می‌خواند، اَفسونگر می‌گویند.

مترادف‌های تقریبی این واژه، تعویذ، دعا و طلسم هستند.

وب سندی است که معمولاً به صورت اچ‌تی‌ام‌ال نوشته می‌شود و همواره با استفاده از پروتکل اچ‌تی‌تی‌پی می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد. پروتکل اچ‌تی‌تی‌پی اطلاعات را از کارساز وب‌گاه به مرورگر وب کاربر منتقل می‌کند تا این اطلاعات برای کاربر نمایش داده شوند.

همهٔ وب‌گاهها در کنار هم یک تار جهان‌گستر بزرگ از اطلاعات را درست می‌کنند.

در معنی اصلی افسون وب ” جادوی صفحات وب ” خوانده می شود .

ایفوگرافی لوگوی افسون وب

توضیحات و معرفی نام و نشان تجاری برند افسون وب

رنگ های سازمانی افسون وی شامل رنگ های #015d5e و #00b3ba می باشد .

فونت سازمانی افسون وب ، فونت ایران سانس می باشد .

نشانه جدید افسون وب برگرفته از یک گونه لاله وحشی است که متشکل از چهار بخش مفهومی اصلی می باشد .

لایه و بخش زیرین نشان که نشان یک ” گلبرگ گل لاله ” قدیمی است و به مفهوم گذشته و فعالیت های قدیمی است.

لایه و بخش اصلی نشان که نشان یک ” گلبرگ گل لاله ” جدید است که نشان قدیمی را از هم گسسته و میان آن رشد کرده و به مفهوم فعالیت های جدید و قدرتمند است.

لایه گسترش و جهانی شدن که نشان فعالیت و اندیشه جهانی شدن است .

لایه چرخش میانی نشان که نشان دهنده فعالیت متداول و اصولی است.

ایفوگرافی لوگوی افسون وب

توضیحات و معرفی نام و نشان تجاری برند افسون وب

نشان تجاری افسون وب شامل چهار بخش مفهومی اصلی است .

لایه و بخش زیرین نشان که نشان یک ” بته جقه ایرانی ” قدیمی است و به مفهوم گذشته و فعالیت های قدیمی است.

لایه و بخش اصلی نشان که نشان یک ” بته جقه ایرانی ” جدید است که نشان قدیمی را از هم گسسته و میان آن رشد کرده و به مفهوم فعالیت های جدید و قدرتمند است.

لایه گسترش و جهانی شدن که نشان فعالیت و اندیشه جهانی شدن است .

لایه چرخش میانی نشان که نشان دهنده فعالیت متداول و اصولی است.